Terug naar Club info

Contributie

Prijzen per kwartaal
Jeugdleden€ 23
Senioren€ 30

Start men in de loop van een kwartaal dan betaalt men per keer beginnende vanaf de derde speeldag tot het eerstvolgende kwartaal. Nieuwe leden kunnen derhalve de eerste twee speeldagen gratis spelen.

De betalingen vinden plaats door middel van een acceptgiro welke één keer per kwartaal wordt uitgereikt.

Nederlandse badminton bond

Sinds 1 januari 2010 is BC Waterland geen lid meer van de Nederlandse Badminton Bond. (NBB)