Historie

Historie van Badmintonclub Waterland

Badminton Club Waterland is opgericht op 3 september 1972. In mei verscheen er in de Nieuw Noordhollandse Courant een bericht dat men in Volendam van plan was een badmintonclub op te richten. Initiatiefnemer hiertoe was Dick Maurer die bijgestaan zou worden door Herman Kuyper. De belangstelling was zeer groot, hoewel de sport als zodanig voor de meeste mensen onbekend was. Een racket, een shuttle en een tegenspeler is reeds voldoende om badminton in bos, heide, strand of op straat te spelen. Anderzijds betekent badminton in een sporthal gespeeld een razend snelle sport waar het niet alleen op loop- en slagtechniek en alertheid aankomt, maar ook op de conditie van de speler.

Het logo van is een gestileerde letter “W” uitgevoerd in de kleur donkerblauw, waarvan de style voor tweeërlei uitleg vatbaar is; een vliegende vogel en een symboliek van een badminton shuttle. Dit vignet werd ontworpen door Geert van den Broek die tijdens de oprichting bestuurslid was.

Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen:

Herman Kuyper (voorzitter), Roel de Block (secretaris), Jan van Baaijen (penningmeester), Geert van den Broek (publicaties), Wil Tjoa (technische commissie), Gloria v.d. Heuvel (technische commissie) en Dick Maurer (algemene zaken).

De eerste speeldag was op zaterdag 9 september 1972 in sporthal de Seinpaal. In mei 1973 sloot BC Waterland, die bij de oprichting zeshonderd gulden startsubsidie ontving, zich officieel aan bij de Nederlandse Badminton Bond. In het voorjaar van 1973 werd het eerst clubkampioenschappen gehouden. Niet lang daarna besloot men ook deel te nemen aan de regionale badminton competitie.

De eerste trainer van de club was Boy Mezach, die later opgevolgd werd door Guus de Vogel. Het ledenaantal groeide dusdanig (in 1978 190 leden) dat besloten werd uit te wijken naar Sporthal De Kreil. In 1979 verscheen het eerste clubblad en in dit jaar werd ook voor het eerst een jeugdtrainer, Leo de Groot, aangesteld. Fred van der Wijck nam zijn plaats in en was vele jaren trainer van BC Waterland. In juni 2006 nam Fred afscheid en sindsdien is Therra Darma onze trainer.

In 1981/1982 vonden er nogal bestuurswisselingen plaats. Gré Bien werd voorzitter en leidde de club met veel inzet. In 1986 verhuisde BC Waterland naar sporthal Opperdam. In die hal werd ook de jeugd ondergebracht. In 1994 nam Gré Bien afscheid als voorzitter. Verder zijn er nog heel veel personen (bestuurlijk en niet bestuurlijk) geweest, die heel veel voor de club hebben gedaan.

Momenteel telt de club meer dan 100 leden.

Een lijst van bestuursleden is op de contact pagina te vinden.